EIX osteopatia

OSTEOPATIA

La osteopatia és una especialitat de la Fisioteràpia que treballa al costat de la medicina convencional. Es tracta d’una teràpia holística que tracta el pacient i no la patologia amb una visió global i integradora, on tant important és l’aspecte físic, com el mental, l’emocional i l’energètic. Busquem on són els bloquejos que pertorben l’equilibri i el benestar del pacient i l’acompanyem a restablir-lo.

El tractament osteopàtic és bàsicament preventiu, detectar la disfunció abans no aparegui el símptoma és clau. Però en casos de dolor agut, busquem on és la lesió primària, on és la causa del símptoma, que sol ser una zona de poc o mal moviment, sigui articular, d’un òrgan, d’un meridià, d’un sistema i revisem tot el que hi pugui estar relacionat. En definitiva, assegurem una funció fisiològica òptima per la lliure circulació d’informacions.

En lesions o dolor més cronificat, intentarem minimitzar les molèsties i prevenir-ne al màxim l’evolució mitjançant pautes físiques, dietètiques i d’hàbits de vida, sobretot. També observant com es comporta la resta del cos per compensar aquesta falta o excés de mobilitat.

FORMACIÓ I EXPERIÈNCIA

A l’Eix Osteopatia, tenim 31 anys d’experiència en el món de la Fisioteràpia i 21 en el de l’Osteopatia, tots els professionals som Fisioterapeutes Col·legiats i hem cursat, després de la Diplomatura, un mínim de 5 anys d’estudis d’Osteopatia reconeguts per diverses Universitats. A més, hem participat com a docents en diferents formacions a mestres i estudiants de Fisioteràpia.

Ens seguim formant en diferents especialitats com la Pediatria, Ginecologia i Obstetrícia, esport, atenció al dolor crònic, Kinesiologia, Acupuntura i Psiconeuroimmunologia. Cada osteòpata utilitza el camí o abordatge terapèutic que creu adequat en cada cas, un cop realitza un estudi complet que inclou una anamnesi i una exploració que ens determina el pla de tractament i la previsió de la seva durada.

El cos, si es tracta bé, pot durar tota la vida. (Noel Clarasé)